22 thoughts on “Bạch Tuyết câu chuyện cổ tích hoạt hình phim

  1. ôi hết người kể chuyện rồi sao,nghe cái giọng hợp kể chuyện ma hơn trẻ con mà nghe tối ngủ chắc gặp ác mộng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *