[Bách Hợp – Kịch Truyền Thanh][Vietsub] Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh – Kỳ 3Kịch Truyền Thanh Bách Hợp Cổ Đại [Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh]
Sản phẩm kịch truyền thanh của Thiên Nhất Các

[STAFF]
Nguyên Tác: Thời Vi Nguyệt Thượng
Sách Hoa: Thủy Lam Xuyên 【 Thiên Nhất Các 】
Biên Kịch: Nhàn Linh 【 Thiên Nhất Các 】
Đạo Diễn: A G【 Thiên Nhất Các 】
Hậu Kỳ: Ngõa Tân 【 Thiên Nhất Các 】
Mỹ Công: Tiểu Hắc 【 Thiên Nhất Các 】
Kịch Vụ: Hôi Sắc 【 Thiên Nhất Các 】/ Mộ Dực 【 Thiên Nhất Các 】
Tuyên Truyện: Mộc Táp Lâm 【 Thiên Nhất Các 】
Giới Thiệu: Nguyệt Dạ Kiều【 Hoa Âm Xã 】

[CAST]
Cố Lưu Tích: Hạ Minh Trùng Trùng 【 Thanh Phú Võng Âm 】
Văn Mặc Huyền: Phong Sát Nhược Vũ 【 Luật Chi Lưu Thanh 】
Tô Nhược Quân: Quý Tử Anh 【 Ác Nhân Cốc 】
Nhiễm Thanh Ảnh: Thương Lạc 【 Tinh Chi Thanh Trung Văn Phối Âm Xã 】
Tiếu Mộng Cẩm: Lôi Âm
Liêu Nguyệt: Alittle Lương 【 Thiên Nhất Các 】
Tô Vọng: Lâm Thiểu Xuyên 【MX Công Tác Thất 】
Tử Tô: Kỳ Vũ Hi 【 Thiên Nhất Các 】
Tiết Chi Khiêm: Từ Tiểu Mính 【 Tinh Chi Thanh 】
Lâm Việt: Truy Mã 【10 Âm Xã 】
Sở Viễn Sơn: Cương Cân 【 Lâm Sa Sanh Noãn 】
Thi Lệ: Nam Sơn 【 Lộc Minh Thanh Xã 】
Liễu Tử Nhứ: Thượng Cổ 【 Bảo Ký Đại Chúc Phô 】
Thải Hoa Tặc: Thuyết Thư Tiểu Ca 【 Thiên Lại Phạm Âm 】
Điếm Tiểu Nhị: Ngả Văn 【 Thanh Sang Liên Minh 】
Thuyền Gia: Lạc Địch 【 Thiên Nhất Các 】

ED《 Nhất Thế Thành Ước 》
Lời : Thủy Lam Xuyên 【 Thiên Nhất Các】
Soạn / Biên nhạc : Mạc Khanh 【 Thiên Ca Vị Ương】
Hát : Thương Lạc 【 Tinh Chi Thanh】, Phong Sát Nhược Vũ 【 Luật Chi Lưu Thanh】
Hậu kỳ : Hoa Thế 【Đặc Yêu 】

Nguồn: https://arabsn.net/

Xem thêm bài viết: https://arabsn.net/category/giai-tri

5 thoughts on “[Bách Hợp – Kịch Truyền Thanh][Vietsub] Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh – Kỳ 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *