Bắc Kim Thang – Con Lợn Éc – Bé Khoẻ Bé Ngoan – Trò chơi đất nặn cátBắc Kim Thang – Con Lợn Éc – Bé Khoẻ Bé Ngoan – Trò chơi đất nặn cát đồ chơi

Lời bài hát

Bắt kim thang cà lang bí rợ
Cột qua kèo là kèo qua cột
Chú bán dầu qua cầu mà té

Chú bán ếch ở lại làm chi
con le le đánh trống thổi kèn
Con bìm bịp thổi tò tí te tò te

source: https://arabsn.net

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://arabsn.net/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *