7 thoughts on “Audio Phong thần diễn nghĩa, Hồi 1

  1. Con này vừa bú cặc vừa đọc truyện hay sao ấy,nếu biết chữ thì hãy đọc còn không thì dẹp mẹ nó kênh này đi,đọc thì ấp a ấp úng không bằng đứa trẻ lớp 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *