ASMR PEEPS MARSHMALLOW CHICKS 알록달록 핍스 병아리 마시멜로우 먹방 マシュマロ ขนมหวานฟู MUKBANG오늘은 핍스 병아리 마시멜로우를 준비했어요😂
5가지 색깔로 이루어진 병아리 모양의 마시멜로에요
보라색돌이 뚜비 나나 뽀가 다있네요 🤣(파란색은 꼽사…미안..)
알록달록 색깔이 너무 예쁜 마시멜로에요 🤩
병아리도 맛있지만 키워서 조금 더 키워서 닭으로 먹는게 진리긴 하죠…🤣 (치킨 짱!! ㅎㅎ)
PEEPS에서는 병아리 마시멜로우 말고도 토끼 마시멜로도 있다고 하던데 언제 한번 동족도 씹어 먹어 봐야겠어요😱

오늘도 영상 재밌게 감상해주셔서 감사해요🤣
처음 방문하신 분들은 구독(알람설정)좋아요,댓글 남겨주세요^^💖
구독, 좋아요, 풀시청 해주셔서 항상 고마워요😍

– Thank you for Subscribe, Likes and Watching Full video –
– Cảm ơn bạn đã Đăng ký, Thích và Xem video đầy đủ –
– ขอบคุณสำหรับการสมัครสมาชิกชอบและดูวิดีโอแบบเต็ม –
– Terima kasih untuk Berlangganan, Suka dan Menonton Video Penuh –

순이엄마의 인스타 –
순이엄마 틱톡 –
순이엄마 문의메일 – jinminch@naver.com

각국어 번역 자막 제작 :
컨텐츠 제작의 마무리는 컨텐츠플라이! 글로벌 진출을 위한 최고의 파트너,
CONTENTSFLY에서 제작되었습니다.

추천인에 “순이엄마” 입력하고 무료 포인트로 자막 테스트 해보세요

#마시멜로우
#마시멜로
#핍스
#asmr
#mukbang
#eatingsounds

source: https://arabsn.net

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://arabsn.net/category/cong-nghe/

27 thoughts on “ASMR PEEPS MARSHMALLOW CHICKS 알록달록 핍스 병아리 마시멜로우 먹방 マシュマロ ขนมหวานฟู MUKBANG

 1. [자막을 켜고 보시면 더 재밌어요 😍]

  오늘은 핍스 병아리 마시멜로우를 준비했어요😂

  5가지 색깔로 이루어진 병아리 모양의 마시멜로에요

  보라색돌이 뚜비 나나 뽀가 다있네요 🤣(파란색은 꼽사…미안..)

  알록달록 색깔이 너무 예쁜 마시멜로에요 🤩

  병아리도 맛있지만 키워서 조금 더 키워서 닭으로 먹는게 진리긴 하죠…🤣 (치킨 짱!! ㅎㅎ)

  PEEPS에서는 병아리 마시멜로우 말고도 토끼 마시멜로도 있다고 하던데 언제 한번 동족도 씹어 먹어 봐야겠어요😱

  =======================================

  [Turn on the subtitles befor you watch the video 😍]

  Today I prepared PEEPS MARSHMALLOW CHICKS marshmallow 😂

  It's a five-color chick-shaped marshmallow

  There are purple, pink, yellow, green and blue🤣

  It's a pretty colored marshmallow 😍

  I like chicks but chicken is better (chicken is the best !!)

  I need to raise a little more chicks 😆

  =======================================
  [Khi bạn nhìn vào video, bật phụ đề.]

  Chào mọi người 🤣

  Cảm ơn bạn đã thưởng thức video ngày hôm nay. 😍

  =======================================

  [เปิดคำบรรยายเมื่อดูวิดีโอ]

  สวัสดีทุกคน 🤣

  ขอบคุณสำหรับการเพลิดเพลินกับวิดีโอวันนี้ 😍

  =======================================

  [Aktifkan subtitle saat melihat video]

  Hai semuanya 🤣

  Terima kasih telah menikmati videonya hari ini 😍

  =======================================

  [ビデオを見るときに字幕をオンにする]

  みなさん、こんにちは 🤣

  今日はビデオを楽しんでくれてありがとう 😍

  =======================================

  [观看视频时打开字幕]

  大家好 🤣

  感谢您收看今天的视频 😍

  =======================================

  [Active los subtítulos cuando vea el video]

  Hola a todos 🤣

  Gracias por disfrutar el video hoy 😍

  =======================================

  [Включите субтитры при просмотре видео]

  Привет всем 🤣

  Спасибо за просмотр видео сегодня

 2. 넘 단거 만 먹으면병 걸려요 겅강한것 많이챙겨 드셔요 꾸준히 겅강하세요 운동하는 모습만 봐도 순동이도 행복해요 겅강하고 좋은하루되세요^^~

 3. 日本語字幕ありがたい🤟😎🤘
  最高🤭🤙🤙
  可愛い💕🥺🥺🥺🥺🥺🦄👍👍
  食べたいけどお金が👛🤑👌👌

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *