ASMR FRONZEN NIK-L-NIPS WAX BOTTLES & NERDS ROPE JELLY 얼린 닉클립 왁스병,너드 로프 젤리 먹방MUKBANG ゼリー Thạch วุ้น오늘은 얼린 닉클립 왁스병과 너드 로프 젤리를 준비했어요😂
닉클립 왁스병이 얼리면 살업음 낀거처럼 소리도 아삭아삭 하게
나고 겉껍질도 부서지면서 식감이 얼음 과자처럼 바뀌게 돼요🤣
근데 준비하다가 많이 녹아버려서 너무 너무 슬프네요 😭
조명도 비추다보니까 있다보니까 더 빨리 녹는거 같아요 😥
다음에는 이런거 준비 할때 좀 더 제대로 준비해서 올려야 겠어요!!
아!! 그리고 왁스병 겉껍질은 먹지 않고 뱉었으니 너무 걱정하지 않으셔도 돼요😂

오늘도 영상 재밌게 감상해주셔서 감사해요🤣
처음 방문하신 분들은 구독(알람설정)좋아요,댓글 남겨주세요^^💖
구독, 좋아요, 풀시청 해주셔서 항상 고마워요😍

순이엄마의 인스타 –
순이엄마 틱톡 –
순이엄마 문의메일 – jinminch@naver.com

각국어 번역 자막 제작 :
컨텐츠 제작의 마무리는 컨텐츠플라이! 글로벌 진출을 위한 최고의 파트너, CONTENTSFLY에서 제작되었습니다.

추천인에 “순이엄마” 입력하고 무료 포인트로 자막 테스트 해보세요

#닉클립왁스병
#너드로프젤리
#ゼリー
#asmr
#mukbang
#eatingsounds

source: https://arabsn.net

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://arabsn.net/category/cong-nghe/

41 thoughts on “ASMR FRONZEN NIK-L-NIPS WAX BOTTLES & NERDS ROPE JELLY 얼린 닉클립 왁스병,너드 로프 젤리 먹방MUKBANG ゼリー Thạch วุ้น

 1. 오늘은 얼린 닉클립 왁스병과 너드 로프 젤리를 준비했어요😂

  닉클립 왁스병이 얼리면 살업음 낀거처럼 소리도 아삭아삭 하게

  나고 겉껍질도 부서지면서 식감이 얼음 과자처럼 바뀌게 돼요🤣

  근데 준비하다가 많이 녹아버려서 너무 너무 슬프네요 😭

  조명도 비추다보니까 있다보니까 더 빨리 녹는거 같아요 😥

  다음에는 이런거 준비 할때 좀 더 제대로 준비해서 올려야 겠어요!!

  아!! 그리고 왁스병 겉껍질은 먹지 않고 뱉었으니 너무 걱정하지 않으셔도 돼요😂

  =======================================

  Today I have frozen NIK-L-NIPS wax bottles and NERD rope jelly 😂

  When the Nick-Clip wax bottle freezes, it sounds crispy

  The texture will change like ice confections

  But it's so sad because it melted a lot while preparing

  Next time, I'll have to prepare it more properly!

  Ah !! And you do not have to worry because I did not eat the wax bottle shell.

  Thank you for watching the video today!

  If you are a first-time visitor, subscribe (alarm settings) like, please leave a comment ^^💖

  Thank you for subscribe and like 🤣

  =======================================

  [Khi bạn nhìn vào video, bật phụ đề.]

  Chào mọi người 🤣

  Cảm ơn bạn đã thưởng thức video ngày hôm nay. 😍

  =======================================

  [เปิดคำบรรยายเมื่อดูวิดีโอ]

  สวัสดีทุกคน 🤣

  ขอบคุณสำหรับการเพลิดเพลินกับวิดีโอวันนี้ 😍

  =======================================

  [Aktifkan subtitle saat melihat video]

  Hai semuanya 🤣

  Terima kasih telah menikmati videonya hari ini 😍

  =======================================

  [ビデオを見るときに字幕をオンにする]

  みなさん、こんにちは 🤣

  今日はビデオを楽しんでくれてありがとう 😍

  =======================================

  [观看视频时打开字幕]

  大家好 🤣

  感谢您收看今天的视频 😍

  =======================================

  [Active los subtítulos cuando vea el video]

  Hola a todos 🤣

  Gracias por disfrutar el video hoy 😍

 2. 순둥이들은 항상 순이엄마편이니까 건강 챙기시며 쉬엄쉬엄 하세여❤❤❤
  (닉클립 턱 아파요ㅠㅠ)

 3. 😣🤷🏿‍♀️🏒🇧🇧🇧🇧🇧🇧🤷🏻‍♀️😄🤷🏼‍♀️🤷🏼‍♀️😆😆😆🇧🇦🇧🇦🇧🇦🇧🇦🏏🏏🏏😔

 4. 매번 맛있는거만 드시네요😍소리도 너무 좋구요😊🌈저도 먹고싶어요..💦💦닉클립 왁스병 진짜 먹어보고싶네요…엄청 맛있게먹으시네요!!그리고 엄청 열심히하는모습이 보기좋아요❤❤🥰유튜브 더더더 흥하시길바라요!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *