7 thoughts on “Ảnh Manhua { Sủng phi của Pharaoh } tổng hợp

  1. Truyện cảm động nhất từng xem
    Kết tuy cả 2 gặp và sống cùng nhau nhưng tui khóc và cảm động nhất khúc 2 ng xa nhau…. tình yêu là sự chờ đợi dù 4 năm 5 hay vĩnh viễn.. ta vẫn đợi nàng…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *