27 thoughts on “Ảnh chế anime phần 6 | Nobita hay thầy giáo sai ???

  1. 2:22 cho tui hỏi
    Nó có 3 mắt ak đi thay đồ tắm mà đell nhìn 😂😂
    Like A Boss chuẩn cmnr 😂😂😂

  2. Khi bạn không có kế hoạch nhưng người hầu cận bạn đã đọc ra ra kế hoạch dù bạn đéo có kế hoạch iq 200 :>

  3. Cái anime 1:46 có nữ tù nhân vô tội với thằng cai ngục máu S tên gì thế mọi người ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *