37 thoughts on “7 LỖI MASCARA THƯỜNG MẮC PHẢI | Newyn

 1. Điều số 5 có vẻ chưa đúng chị ơi, chải thẳng làm mi tơi tự nhiên hơn nên chải thẳng không phải là một cách chải sai, và tuỳ loại mascara mà ta có nên chải zic zắc hay không vì chải zic zắc không cẩn thận sẽ làm mi bị vón như trong video chị chải vậy, chính vì thế mà cả khi chải đúng nhìn mi chị vẫn bị vón và rối tung lên

 2. k cố ý nhưng mà e thấy c vẽ eyeliner 2 bên k đều nhau thì phải…bên phải của c đường sếch lên trông thấy rõ luôn 😅

 3. https://shopee.vn/Mascara-L%C3%A0m-D%C3%A0y-Mi-G%E1%BA%A5p-10-l%E1%BA%A7n-Ng%C4%83n-R%E1%BB%A5ng-Mi-Maybelline-Magnum-9.2ml-_-6923492589898-i.37252407.581704319

 4. em ơi! mắt chị bị húp (bụp) thì trang điểm như thế nào cho đẹp và k thấy húp nữa e.
  mắt chị thì 2 mí nhưng bị húp nên lúc nhìn lên chả thấy mí nào…. buồn

 5. em ơi! mắt chị bị húp (bụp) thì trang điểm như thế nào cho đẹp và k thấy húp nữa e.
  mắt chị thì 2 mí nhưng bị húp nên lúc nhìn lên chả thấy mí nào…. buồn

 6. em ơi! mắt chị bị húp (bụp) thì trang điểm như thế nào cho đẹp và k thấy húp nữa e.
  mắt chị thì 2 mí nhưng bị húp nên lúc nhìn lên chả thấy mí nào…. buồn

 7. em ơi! mắt chị bị húp (bụp) thì trang điểm như thế nào cho đẹp và k thấy húp nữa e.
  mắt chị thì 2 mí nhưng bị húp nên lúc nhìn lên chả thấy mí nào…. buồn

 8. em ơi! mắt chị bị húp (bụp) thì trang điểm như thế nào cho đẹp và k thấy húp nữa e.
  mắt chị thì 2 mí nhưng bị húp nên lúc nhìn lên chả thấy mí nào…. buồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *