2 thoughts on “5 bước tạo một website miễn phí bằng WordPress.com

  1. Giỏi quá! Chúc cháu sức khỏe và học giỏi, phát huy những video như thế này nhé. Góp ý là nên mở một bản nhạc không lời hoặc có lời phù hợp để video thú vị hơn cháu nha

  2. Chúc Cháu Hồn nhiên, tự tin, cống hiến những hiểu biết của mình cho Cộng đồng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *