2 thoughts on “2 phần mềm của Daikin giúp thiết kế hệ thống điều hòa dễ dàng

  1. Đây là video thứ 3 của tôi.Nếu các bạn có góp ý gì thì hãy để lại bình luận ở bên dưới để tôi có thể khắc phục ở những video tiếp theo.😊

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *