5 thoughts on “096 Lưỡi tê, dị ứng thức ăn, vai cổ đau – 2019 Thầy Lý Phước Lộc

  1. Con muốn chữa bệnh mà k biết thầy ở đâu cho con xin sô điện thoại và địa chỉ của thầy vời ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *