🇯🇵 Japan Hokkaido travel / Nhật Bản Hokkaido du lịch 홋카이도 ฮอกไกโด 2019 No.1Tôi đã đến Hokkaido, Nhật Bản trong 3 ngày để đi du lịch.
Lần này, nó sẽ là video từ ngày đầu tiên đến đêm thứ hai.

Gần đây, nói về du lịch, tôi chưa đi du lịch nước ngoài, và tôi là người Nhật, nhưng tôi đã đến Hokkaido lần đầu tiên.

Hokkaido rất lạnh, nhưng nó là tốt.

Japan Hokkaido travel 2019 No.2

#hokkaido
#nhatban
#dulich

01.05.2019~03.05.2019

source: https://arabsn.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://arabsn.net/category/du-lich/

4 thoughts on “🇯🇵 Japan Hokkaido travel / Nhật Bản Hokkaido du lịch 홋카이도 ฮอกไกโด 2019 No.1

  1. Absolutely love this! 🔥 This makes me want to book my next trip asap. Definitely going to subscribe. We just started a couples travel vlog so this is motivation! Check us out! We're a smaller channel but hoping to grow and support other channels with travel inspo like this one!🧡❤️💛💚💙💜

  2. Số lượng người đăng ký không tăng nhiều. Tại sao số lượng người đăng ký cao hơn đối với những người đăng video có rung máy đáng kể?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *