25 thoughts on “【Final Fantasy XV】Cốt Truyện Game #1 | Hoàng Tử Bụi Đời

  1. Công nhận game ra phần nào cũng hay!! FFVII Remake mới ra cũng hay không chê được mặc dù một vài chi tiết của bản cũ không thêm vào bản remake được!!!

  2. Thật là buồn khi người đọc lại dịch tựa FF thành tiếng việt nghe thật sự không hay vì tên đó có hàm ý sâu xa hơn là Final Fantasy. So sad

  3. Đó h mình chưa bao h đang ký kênh của ai .. nhưng kênh này thì phải đăng ký. Bạn này đọc lôi cuốn và hấp dẫn quá.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *